bram-ligt

Lage rugklachten is een veel voorkomende klacht bij mensen. Een zittend beroep en de leeftijd worden vaak als veroorzakers aangewezen.

Dit zijn ook zeker factoren die belangrijk zijn bij het ontstaan van lage rugklachten.Minder bekend bij mensen is dat problemen c.q. spanning in de organen hier vaak ook  een rol in speelt. Mensen zijn zich vaak niet bewust van deze spanning. De osteopaat onderzoekt en behandelt ook in dit systeem. Chronische lage rugklachten blijken vaak niet zo chronisch te zijn als dat aanvankelijk gedacht werd.