Wat is osteopathie?

 

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij gezocht wordt naar de oorzaak van de klacht. Een osteopaat onderzoekt dan ook niet alleen de regio van de pijn, maar ook de rest van het lichaam om te kijken welke bewegingsverliezen in relatie staan met de klacht van de patiënt. Er wordt gekeken naar het houdings- en bewegingsapparaat, het orgaansysteem en het craniosacrale systeem (=een systeem dat de schedel met het heilig been middels vliezen).

Tussen deze 3 systemen bestaat een interactie waardoor klachten in het ene systeem zich in het andere systeem kunnen uiten, bijvoorbeeld darmproblemen kunnen zich in het houdings- en bewegingsapparaat uiten als chronische lage rugklachten. Via de bezenuwing, doorbloeding en mechanica staan veel gebieden in het lichaam met elkaar in verbinding en kunnen de oorzaak vormen van een klacht. Patiënten zelf leggen de link vaak niet omdat deze klachten al heel lang, soms zelfs hun hele leven aanwezig zijn ( b.v. darmproblemen). Het lichaam heeft zo al een zwakke plek gecreëerd waardoor er maar 1 factor bij hoeft te komen in de loop der tijd b.v. een verhuizing of een operatie in het buikgebied en de rugklacht ontstaat acuut. Chronische klachten blijken na behandeling vaak niet eens zo chronisch te zijn.

 

Blijvend herstel is natuurlijk afhankelijk van de duur van het primaire letsel (elasticiteit van het weefsel) en het vermogen om het verlies aan beweeglijkheid weer te herstellen. Een osteopaat is gericht op het vinden en behandelen van bewegingsverliezen. De oorzaak van het bewegingsverlies wordt gezocht door de anatomische relaties van die regio na te gaan. Er wordt dan gekeken naar de neurologische verbinding ( via het zenuwstelsel) , de mechanische verbinding en de vasculaire verbinding (doorbloeding).

 

Voorbeelden:

  • Een blokkade in de voet kan ontstaan als gevolg van een verhoogde spanning in een spier. De oorzaak van de verhoogde spanning in de spier kan een blokkade in de rug zijn.
  • Een nekklacht kan zijn oorsprong hebben in het orgaansysteem. Overprikkeling van een zenuw die vanuit het buikgebied naar de nek loopt geeft een verhoogde spierspanning in de nek met als gevolg pijn lokaal in de nek en eventueel hoofdpijn.

 

Invloed van operaties op het lichaam

 

Ook het litteken na een operatie geeft veel spanning in het orgaansysteem en leidt tot mechanische trek en neurologische overprikkeling en kan via deze weg ook zeker verantwoordelijk zijn voor bewegingsverliezen in de 3 systemen en pijnklachten veroorzaken zoals b.v. schouderklachten en rugklachten.

 

Invloed van ziekte op het orgaansysteem

 

Na een doorgemaakte ziekte kan de ziekte spanning in het orgaansysteem achterlaten en voor overprikkeling zorgen waardoor klachten ontstaan met betrekking tot het disfunctioneren van een orgaan (slechte stoelgang b.v.) of een rugklacht (via neurogene overprikkeling of mechanische tractie). Ook voeding heeft invloed op het orgaansysteem en kan een reden zijn van het voortbestaan van bepaalde klachten.

 

De osteopaat zal tijdens de behandeling vaak aan het behandelen zijn in een regio waar u geen pijn heeft . Er is echter altijd een anatomische verbinding met de klacht..

 

Echte pathologische beelden zijn geen indicatie voor osteopathie! B.v. een ontsteking van een orgaan is een absolute contra-indicatie voor osteopathie. Nadat de ziekte overwonnen is is het door de spanning die het in het orgaansysteem achterlaat juist net wel een indicatie voor osteopathie! Tijdens antibioticagebruik wordt er niet behandeld door een osteopaat.


Plek osteopathie in de gezondheidszorg

In Nederland behoort osteopathie tot de alternatieve geneeswijze. In Engeland, Amerika , Belgie en Frankrijk behoort het echter al tot de reguliere gezondheidszorg en wordt het gezien als een waardevolle aanvulling. Osteopathie is gebaseerd op de westerse geneeskunde en zal waarschijnlijk in de toekomst tot de reguliere gezondheidszorg gaan behoren.