Osteopathisch onderzoek

 

De osteopaat stelt de eerste keer veel vragen: over de klacht zelf, maar ook over doorgemaakte ziektes, medicijngebruik, operaties en overige  traumata.

Er wordt beoordeeld of er een indicatie is voor osteopathie of dat er moet worden doorverwezen naar b.v. de huisarts voor aanvullend onderzoek.

Na het vraaggesprek gaat de osteopaat over tot het onderzoeken van het totale lichaam.

De gevonden bewegingsverliezen worden beoordeeld en er wordt beoordeeld hoe de klacht tot stand is gekomen.

Vanuit deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld.